Základné vlastnosti

Nezávislý výber až pre 54 cestujúcich
Funtoro MOD systém je multimediálny systém, ktorý ponúka nezávislý výber filmov, hudby, obrázkov a iného multimediálneho obsahu až pre 54 cestujúcich na jednom servri.

Každý si môže z rozsiahlej ponuky vybrať to, čo ho zaujme bez ohľadu na ostatných cestujúcich. Vybraný titul si môže ľubovoľne posúvať vpred alebo naspäť. Každý z cestujúcich môže sledovať rovnaký obsah v rovnakom čase, rovnaký film v rôznym časových stopách alebo úplne odlišné tituly. Vďaka tomu, že každý cestujúci má svoj vlastný dotykový monitor a vlastné slúchadlá, navzájom sa nevyrušujú.

 

Prehrávanie filmov, hudby, prezeranie obrázkov, hry

Každý cestujúci si môže nezávisle vybrať z obsahu uloženého na digitálnom servri: desiatky až stovky filmov, tisícky skladieb a obrázkov. Ak vám to nestačí, stačí pripojiť hraciu konzolu a zabaviť sa hrami.

Sledovanie TV, iné AV zdroje

K základnému systému je možné pripojiť ďalšie AV zdroje a sledovať tak napríklad televízne vysielanie vďaka DVB-T tuneru alebo satelitnej anténe, pohľad z čelnej kamery na cestu, obraz z navigácie vodiča, DVD prehrávač a pod.

Dotykový monitor

Ovládanie systému je úplne jednoduché. Stačí sa prstom dotknúť obrazovky a vybrať si.

Ak máte predsa problém, stačí si prečítať jednoduchý návod. Dozviete sa, ako listovať v ponuke, ako si vybrať film alebo skladbu, ako posunúť prehrávaný film dopredu alebo naspäť, ako nastaviť hlasitosť a jas a pod. Vďaka nastaviteľnému uhlu monitora až do 60˚ má cestujúci neustále zabezpečený optimálny pohľad na monitor. Bez ohľadu na sklopenú sedačku pred ním alebo polohu.


Ak máte predsa problém, stačí si prečítať jednoduchý návod. Dozviete sa, ako listovať v ponuke, ako si vybrať film alebo skladbu, ako posunúť prehrávaný film dopredu alebo naspäť, ako nastaviť hlasitosť a jas a pod. Vďaka nastaviteľnému uhlu monitora až do 60˚ má cestujúci neustále zabezpečený optimálny pohľad na monitor. Bez ohľadu na sklopenú sedačku pred ním alebo polohu.


Spoľahlivý a stabilný systém
Vďaka použitým technológiám a know-how z oblasti IT a PC je systém spoľahlivý a stabilný.

Last Good

Pri vypnutí a opätovnom zapnutí systému, pokračuje prehrávanie tam, kde bolo prerušené. Cestujúci tak z vybraného obsahu nič nezmešká.

Auto Recovery - Auto Restart

Automatické reštartovanie systému v prípade, že systém objaví závažnú chybu.

Dual Boot

V prípade zlyhania jedného „boot programu“ sa automaticky aktivuje a spustí druhý záložný a zabezpečí tak spustenie celého systému.

 

Základná architektúra

 

 

 

Základné vlastnosti

Efektívne riešenie viackanálového audio-video systému Každý cestujúci má svoj vlastný monitor, svoje vlastné slúchadlá a na výber 8 až 32 kanálov, na ktorých môže sledovať vysielané filmy alebo počúvať hudbu. Základný server ponúka 8 video kanálov, 8 audio kanálov a 4 nezávislé vstupy pre iný AV zdroj (TV, DVD prehrávač, kamera...). Multimediálny obsah (8 video a 8 audio kanálov) je uložený štruktúrovane na SD karte s kapacitou 8 GB – 32 GB.

 

Každý si vyberie: 8 až 32 kanálov s rôznym vysielaným žánrom Vďaka kompatibilným komponentom a softvéru je možné základný server rozšíriť až o 12 ďalších kanálov. Je možné pripojiť akýkoľvek audio alebo video zdroj a pridať tak do ponuky ďalšie možnosti: stanice digitálneho TV vysielania, satelitné programy, rozhlasové vysielanie, pohľady vonkajších kamier alebo iné zdroje.

 

Inteligentný monitor Kvalitný obraz, elektronické ovládacie tlačidlá a nastaviteľný uhol monitora – to sú vlastnosti, ktoré zaručia ničím nerušené a pohodlné sledovanie vybratého kanála.

 

Základná architektúra

 

 

 

Základné vlastnosti

Informácie a zábava vo vozidle Systém, ktorý spája v sebe možnosti reklamných blokov, reálnych aktuálnych informácií a zábavy. Využíva štandardné centrálne monitory vo vozidle. Vysielaný obsah riadi vodič alebo sprievodca na svojom dotykovom monitore. Multimediálny obsah – video, hudba, obrázky je uložený na SD karte a navyše je k „telematics boxu“ možné pripojiť ďalší audio-video zdroj (DVD prehrávač, TV tuner, kamery a pod.)

 

Rozšírené možnosti využitia Základnú verziu „telematics boxu“ je možné rozšíriť o GPS navigáciu, Bluetooth a Wifi modul, externý USB GPRS modul.

 

Monitor pre vodiča/sprievodcu 7´´ dotykový monitor má viacúčelové využitie – ovládanie DVD/VCD/navigácie/kamery a podobne. Väčšinou je obsluhovaný vodičom alebo sprievodcom, ktorý vyberá obsah vysielaný na centrálnych monitoroch vo vozidle.

 

Základná architektúra


Best Choice MOD