MSI Group

 

 

Spoločnosť MSI bola založená v roku 1986 a stala sa jednou z vedúcich svetových IT značiek. Na základe princípu práce „Insist on the Best“ („Vždy vyžadovať len najlepšie“), spoločnosť MSI ukazuje silnú pozíciu v oblasti výskumu a vývoja a pri výrobe základných dosiek PC a grafických kariet využíva najnovšie technológie.

 

Osvojením si diverzifikovanej formy riadenia a obchodnej stratégie značka MSI prenikla aj na trh Notebook-ov, PC „All-in-One“ a v neposlednom rade aj do oblasti zábavy a informácií v osobných autách, autobusoch, vlakoch a iných hromadných dopravných prostriedkov. V oblasti rozvoja stratégie medzinárodnej značky, spoločnosť MSI uviedla nový systém korporátnej identity (CIS) a slogan „Insist on the Best“ („Vždy vyžadovať len najlepšie“). Tento slogan predstavuje novú éru značky MSI.

 

Vďaka vysokej produktivite, pokrokovým technológiám, vysoko kvalitnému výskumu a vývoju sa očakáva, že značka MSI sa stane jednou z 10 svetových najvplyvnejších značiek v oblasti notebookov a systémov. Okrem marketingových aktivít spoločnosť MSI venuje stále viac úsilia a pozornosti svojim korporátnym partnerom, berúc pri tom do úvahy ochranu životného prostredia a sociálnu politiku.

 

V marci roku 2010 dostala spoločnosť ocenenie ako jedna z top 50 korporátnych spoločností a zároveň aj ocenenie „2009 TOP CSR Excellent Enterprises“, ktoré každoročne udeľuje CommonWealth Magazine a Global Views Magazine na Tajwane. V budúcnosti bude spoločnosť MSI pokračovať v plnení záväzkov a uplatňovaní spoločenskej sociálnej zodpovednosti. Plnením si záväzkov na úrovni svetovej spoločnosti, MSI bude vykonávať stále viac špecifických aktivít, aby prispela k verejnému uvedomeniu si a dosiahnutiu „Nádherného života a zeleného domova“, dosiahnutiu cieľov a splneniu záväzkov akcionárov.

Best Choice MOD